Litteratur i fokus – Tyska med Helga Müllneritsch

2022-04-11

I de pågående intervjuserierna Språk i fokus och Litteratur i fokus har nu turen kommit till litteraturvetaren Helga Müllneritsch, som är postdoktor i tyska. Vi hade ett intressant samtal den 30 mars 2022 om kultur, litteratur och om kvinnors position i 1700-talets Österrike.

Hur länge har du arbetat på Uppsala universitet?

- Jag har varit på seminarier och konferenser på Uppsala universitet 2014 och 2017 och är nu anställd som postdoktor här sedan december 2020, berättar Helga Müllneritsch.

- Jag skrev min doktorsavhandling med titeln “Women in the Shadow: Female Agency in the Eighteenth Century” vid Liverpools universitet. Avhandlingens syfte var att kartlägga kvinnors sociala och ekonomiska positioner i tyskspråkiga länder under 1700-talet, förklarar Helga.

- Basen i denna studie är materialstudier, och utifrån detta material går det att göra nya studier gällande hur kvinnor och män arbetade och socialiserade sig.  Avhandlingen är en kulturanalys av handskrivna receptsamlingar som skrevs under 1700-talet, och det är viktigt att komma ihåg att även män skrev kokböcker.

- Jag disputerade vid University of Liverpool 2019. Jag ingick i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt mellan Eighteenth-Century Worlds Centre vid Liverpools universitet och projektet ”Knowledge, Power, Materiality. Archives in Sweden 1727-1811” vid Uppsala universitet, vilket innebar att man genomförde kulturanalyser om det långa 1700-talet.

Du arbetar som postdoktor. Vad innebär det?

- Jag är postdoktor med 20 % undervisning och 80 % forskning, säger Helga.
   Anställningen som postdoktor är tidsbegränsad.

Kan du berätta lite om ditt nuvarande forskningsprojekt?

- Jag arbetar nu med ett projekt där jag jämför publicerade texter om kvinnors arbete som skrivits av kvinnor med opublicerat icke-litterärt material (t.ex. brev och dagböcker) som skrivits av kvinnor och som direkt beskriver deras arbetsliv och agerande, förklarar Helga.

Helgas avsikt är att undersöka klyftan mellan den officiella berättelsen och de personliga berättelserna, där man kan läsa kvinnornas röster direkt och få en mera rå inblick i arbetslivet. Hon tycker att det är intressantare att studera kvinnor från medel- och underklassen än kvinnor som tillhör överklassen.

- Det var svårt att få fram material till forskningsprojektet, men nu längtar jag efter att få gå igenom och analysera det opolerade råmaterialet, avslutar Helga.

Per Eriksson

Nyheter

Senast uppdaterad: 2021-09-14