Språk i fokus: Anastasia Makarova nybliven docent

2022-05-27

Grattis till din docentur i ryska Anastasia Makarova!

Vad innebär det att du har fått din docentur?

Tack! Det är en titel som är trevlig att få, men som inte innebär någon speciellt stor förändring för mig. I Norge där jag tidigare har arbetat är docentur något annat nämligen en tjänst som motsvarar tjänsten universitetsadjunkt i Sverige, det vill säga det någon som inte har disputerat men som har pedagogiska meriter, kanske som excellent lärare här vid Uppsala universitet.
   Det är naturligt för mig att ta detta steg i Sverige då jag har kompetensen att bli docent och det faktum att denna titel inte finns i Norge på samma sätt. De stora fördelarna för min del med att bli docent är möjligheten att handleda doktorander tillsammans med en lektor; den ger mig mer handlingsutrymme och det är lättare att söka och få resestipendier.

Vad krävs det efter en doktorsavhandling för att bli docent?

Man måste ha producerat ungefär lika mycket publicerad forskning efter doktorsavhandling som i en doktorsavhandling i antal sidor. Dessutom krävs det pedagogisk skicklighet, vilket styrks genom undervisning, pedagogiska kurser, utarbetande av läromedel, att man bidragit med planering och utveckling av kurser och pedagogiska projekt och slutligen även att man är administrativt skicklig.

Vilka är skillnaderna på de olika titlarna postdoktor, lektor, docent och professor?

Postdoktor är en kvalificerande tjänst tidsbegränsad ett till tre år för att producera forskning för att lättare få fasta tjänster som till exempel universitetslektor. För det mesta har en postdoktor ingen undervisning. Lektor är en undervisningstjänst med 70 % undervisning, 20 % forskning och 10 % administration. Docent är en titel som inte innebär förändring i tjänsten men som ger fler möjligheter. För att bli professor måste man först bli docent på ett svenskt universitet. Professor är en tjänst med lägst 25 % undervisning och forskning som omfattar ungefär 65 %, och 10 % administration.

Vad är det senaste forskningsprojekt du håller på med eller nyligen har avslutat?

Det är ett litet projekt som jag tillsammans med en kollega på Universitet i Tromsö har arbetat med. Det är forskning om hur hot kan uttryckas på ryska med substantiv, adjektiv och verb som är nära besläktade morfologiskt och som vid första anblicken verkar vara synonymer. Det finns till exempel två substantiv för ordet hot, groza och ugroza som över tid har fått lite olika användningsområden och ugroza har till exempel gått från att beskriva personligt och fysiskt hot till att bli mer generella och allmänna hot som naturkatastrofer som hotar planeten.
   Jag tittar även på grammatiska synonymer. Olika grammatiska sätt att markera början av en handling: man kan antingen använda prefix eller uttrycka samma betydelse analytiskt, det vill säga med ett hjälpverb. Jag tycker om forskning som underlättar undervisning och som kan användas praktiskt. Jag anser att undervisning och forskning inspirerar varandra.

Vilka forskningsprojekt vill du arbeta med framöver?

Jag ser fram emot att forska om språkinlärning och ryska som tredje- eller fjärdespråk. Hur engelskan påverkar inlärningen av ryskan hos studenter med skandinaviska (danska, norska och svenska) som förstaspråk.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2021-09-14