SI-ledarskap – något för dig?

2022-11-14

Vid Institutionen för Moderna språk arbetar vi med SI - Supplemental Instruction, inom ämnena franska, spanska och tyska. De av våra mer erfarna studenter som är villiga att utbildas till SI-ledare stödjer A-studenterna i deras lärande utifrån de behov som de själva känner att de har, under ett antal SI-PASS (PASS står för Peer Assisted Study Sessions).

SI-PASS är en internationell pedagogisk modell som bygger på kollaborativt lärande, där en mer erfaren student (SI-ledaren) träffar studenter, som är nya på kursen/programmet, i mindre studiegrupper. SI-ledarens roll är att facilitera diskussioner mellan studenterna, inte att agera lärare eller ämnesexpert.

Under SI-ledarutbildningen utvecklar de blivande SI-ledarna, utöver förståelse för och kunskap om övningar och strategier för kollaborativt lärande, färdigheter inom inkludering, pedagogik, återkoppling, motivation och ledarskap, med syftet att stödja studiegrupperna i deras lärande. Som verksam SI-ledare får man sedan kontinuerligt stöd och återkoppling genom regelbundna möten med en metodhandledare. SI-ledarna arvoderas av Institutionen för moderna språk och erhåller även ett intyg för sin insats.

Vi söker inför varje termin studenter som är intresserade av att bli SI-ledare!

På bilden ser vi Hanna Ydreborg, Alma Hallgren, Petra Hübinette och Romén Tavio Janevall - SI-ledare i franska, tyska och spanska för höstterminen 2022.

Petra säger att ”det är jätteroligt att kunna hjälpa andra och på det själviska planet får jag också repetition!” och de andra håller med. Alma påpekar att SI-PASS hjälpte henne väldigt mycket att repetera och själv bli bättre på innehållet i kurserna på A-nivån: ”därför var det viktigt för mig att utbilda mig till SI-ledare och leda SI-PASS denna termin”, tillägger hon.

Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta gärna någon av följande:

Susanne Liljehammar susanne.liljehammar@moderna.uu.se
Charlotte Lindgren charlotte.lindgren@moderna.uu.se
Sophie Ugarte Bern sophie.ugarte.bern@uu.se som arbetar med SI centralt vid Uppsala universitet.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2021-09-14