Medalj till Hans Kronning

2024-02-09

En av institutionens flitiga forskare, professor emeritus Hans Kronning, har varit flitig även i andra sammanhang, och för detta belönas han nu med en medalj. Det är Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien som tilldelar honom sin förtjänstmedalj i guld för  "synnerligen värdefull medverkan i Akademiens förvaltningsutskott och förtjänstfulla insatser som Akademiens vice ständige sekreterare".

Medaljen kommer att delas ut vid Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Stockholms stadshus den 20 mars 2024. Mer information finns på akademiens hemsida http://www.vitterhetsakademien.se/

Nyheter

Senast uppdaterad: 2021-09-14