Ny kurs om postsocialistisk nationalism

2020-10-16

Trettio år har gått sedan Sovjetunionen kollapsade och Berlinmuren föll. De har varit omvälvande på många sätt, men en utveckling är tydlig i flera av de länder som utgjorde det forna östblocket. Nationalism i olika former har blivit en viktig del i självbilden. På den nya kursen ”Postsocialistiska nationalismer i litteratur, film och konst” kan du lära dig mer om hur nationalismen gestaltat sig.

Kursen fokuserar på nationalismens kulturella yttringar inom litteratur, film och konst och hur de sett ut och utvecklats i Bulgarien, Polen, Ryssland och andra länder i östblocket, samt forna Jugoslavien, efter Berlinmurens fall.

”Det går att se både likheter och skillnader mellan de här ländernas identitetsskapande efter Berlinmurens fall” säger Maria Engström, docent i slaviska språk och kursansvarig. ”På kursen använder vi teorier om nation, nationell identitet och nationalism ur ett transnationellt och globalt perspektiv som redskap för att studenterna kritiskt ska förstå hur politiken, samhället och kulturen har utvecklats i de olika länderna.”

Undervisningen är nätbaserad och bygger på seminarier. För behörighet på kursen krävs kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap, alternativt 90 hp i något huvudområde inom humaniora eller samhällsvetenskap, inklusive självständigt arbete.

Det går att göra en sen anmälan till kursen från och med 15 december 2020.

Kursen ”Postsocialistiska nationalismer i litteratur, film och konst” i utbildningskatalogen

Nyheter

Senast uppdaterad: 2021-09-14