Enbart distansundervisning resten av terminen

2020-10-20

Folkhälsomyndigheten har beslutat att införa så kallade "skärpta allmänna råd" i Uppsala. För institutionen för moderna språk blir konsekvensen att all undervisning med omedelbar verkan ställs om till på distansundervisning. Beslutet gäller till terminsslutet, 17 januari 2021, men kan komma att förlängas.

Uppdatering 20 november: I och med ett nytt rektorsbeslut kommer all undervisning att ske online resten av terminen.

Myndighetens beslut är en reaktion på det pågående lokala Covid-19-utbrottet i Uppsala och siktar till att bromsa sjukdomens spridning. Konkret handlar det om en uppmaning att dels undvika kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel, dels undvika kontakt med andra än dem man bor med.

Eftersom de skärpta allmänna råden omöjliggör fysisk undervisning har institutionen beslutat att all undervisning ska ske på distans. Samtidigt kommer institutionens personal att i största möjliga mån arbeta hemifrån, allt för att bidra till att motverka sjukdomen.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2021-09-14