Westinska priset till Constanze Ackermann-Boström

2020-10-21

Constanze Ackermann-Boström tilldelas årets Westinska pris på 30 000 kronor av Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Hon får priset för sin doktorsavhandling som hon skrev och disputerade på vid institutionen för moderna språk.

Avhandlingen handlar om flerspråkigheten hos en grupp rysslandstyska unga vuxna, vilka som barn migrerade till det nyligen återförenade Tyskland från post-sovjetiska stater. Ackermann-Boström använder lingvistisk etnografi för att låta dessa personer från en språklig minoritet träda fram och komma till tals.

I deras berättelser problematiseras den ambivalenta inställning till den egna flerspråkigheten vilken inte ses som en tillgång utanför hemmet och familjen. Samtidigt som det finns en stolthet över ryskan och den rysslandstyska identiteten möter de majoritetssamhällets språkideologier, som bara tillåter en sorts tyskhet. Avhandlingen åskådliggör också hur dessa unga vuxna marginaliseras, hur myndigheternas hantering av integration brister och hur skolan – som första kontaktyta med det nya landet – misslyckas.

Ackermann-Boström fortsätter sin forskargärning vid Hugo Valentin-centrum där hon studerar gruppen unga tornedalingar, kväner och lantalaiset bosatta i Stockholm, deras språkliga praktiker, inställningar till meänkieli och identitetsskapande.

Westinska priset delas ut av Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala och tilldelas särskilt välförtjänta doktorsavhandlingar vid Uppsala universitet inom samfundets två avdelningar, den filosofisk-historiska och den filologiska. I priset ingår en pengasumma, i år 30 000 kronor.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2021-09-14