Christina Kullberg befordrad till professor i franska

2020-10-28

Moderna språks Christina Kullberg har blivit befordrad till professor i franska, särskilt fransk litteraturvetenskap, efter ett rektorsbeslut. Christina Kullberg är en ledande expert på franskspråkig postkolonial och karibisk litteratur.

Christina Kullbergs forskning handlar bland annat om makt, språk och identitetsskapande i en karibisk kontext. Hennes intresse för frågorna väcktes när hon som student läste en artikel av den martinikanske författaren Patrick Chamoiseau. Hans författarskap blev också ämne för hennes doktorsavhandlingar, en vid New York University – känt för sin forskning om postkolonial och karibisk litteratur – och även en monografi på franska, som hon lade fram vid Uppsala universitet. Den senare är också utgiven som bok med titeln ”The Poetics of Ethnography in Martinican Narratives”.

Som disputerad forskare har Kullberg skrivit om författare som Marysé Condé, Jamaica Kincaid, Edwidge Danticat och Frantz Fanon. Hon har studerat négritude-rörelsen, som kan liknas vid en fransk föregångare till black power. Och hon har översatt franska teoretiker som Gilles Deleuze och Jacques Rancière. Hon har också översatt och introducerat Édouard Glissant till svenska.

Under senare år, efter att ha blivit antagen som docent, har Christina Kullberg forskat på reselitteratur om Karibien vid tiden för fransmännens etablering där under 1600-talet. Det handlar om tidigmodern kolonial historia, innan sockerekonomins och därmed slaveriets enorma expansion. Tidigare i höstas gavs hennes senaste bok ut. ”Lire l’Histoire générale des Antilles de J.-B. Du Tertre” handlar om dominikanermissionären Jean-Baptiste Du Tertres betraktelser över Antillerna under 1600-talet. Nästa bok är redan på väg och den tar ett samlat grepp om all franskspråkig reselitteratur från 1600-talets Karibien och undersöker hur resenärerna bygger sina skildringar på röster och kunskap från ursprungsbefolkning och slavar.

Mycket av Christina Kullbergs arbete just nu handlar om att färdigställa påbörjade projekt, inte minst programmet "Världslitteraturer: kosmopolitisk och vernakulär dynamik" där hon är en av 25 forskare vid 6 universitet och koordinerar den del som handlar om det vernakulära i världslitteraturen.

Vad väntar härnäst för vår nya professor? ”Mycket behöver göras för att stärka språken och litteraturen i undervisningen, i forskningen och i samhället i stort. Det vill jag fortsätta arbeta för tillsammans med kollegor och studenter i Uppsala” svarar Christina Kullberg. ”Samtidigt är det svårt att inte låta tankarna vandra i dessa tider. En tanke jag leker med är att få tillbringa en tid som gästforskare i Karibien eller USA, men just nu ser det ut att stanna på idéstadiet."

Christina Kullbergs profilsida

Nyheter

Senast uppdaterad: 2021-09-14