Forskningsmedel till projekt om den neosovjetiska myten i dagens Ryssland

2020-11-06

Vetenskapsrådet har beviljat medel till ett nytt forskningsprojekt som ska analysera ”den neosovjetiska myten”, ett komplex av idéer, diskurser och praxis inom dagens ryska kultur och politik där det sovjetiska moderniseringsprojektet och dess retorik omtolkas och återanvänds. Projektet leds av Maria Engström, universitetslektor i ryska vid institutionen för moderna språk.

Bild på kosmonaut
Illustration av Denis Egelsky

Centrala beståndsdelar i den neosovjetiska myten är sovjetisk industriell modernisering, det sovjetiska rymdprogrammet och sovjetisk biopolitik. I dag används dessa för att konstruera en ny rysk nationell identitet och en ny ”nation branding”.

Projektet hör hemma i det expanderande fältet populär geopolitik och dess vetenskapliga grund utgörs av tre forskningsteorier: kulturrecycling, kompensationsteori och kultursemiotik.

Vetenskapsrådet har beviljat medel för fyra års forskning, totalt 5 810 000 kronor. Projektet ingår i årets utlysning för projektmedel inom humaniora och samhällsvetenskap. Utöver Maria Engström deltar också Aleksei Semenenko, docent i ryska vid Umeå universitet, i projektet.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2021-09-14