Hanna Henryson ny doktor i tyska

2020-12-08

Hanna Henryson är forskare i tyska och nybliven doktor vid institutionen för moderna språk. I sin avhandling konstaterar hon att östtyskar, arbetare och migranter har en undanskymd roll när tyska romanförfattare skildrar förändringen av Berlins bostadsområden efter Berlinmurens fall. Istället är det den västtyska kreativa medelklassens perspektiv som dominerar. 

I sin forskning har Hanna Henryson studerat hur samhälleliga frågeställningar behandlas i nutidslitteraturen och vilken roll litteraturen kan spela i sociala processer. I arbetet med doktorsavhandling har hon studerat ett stort antal skönlitterära verk som skildrar den genomgripande förändringen av Berlins bostadsmarknad som ägt rum efter Tysklands återförening. Centrumnära lågstatusområden har gradvis omvandlats till medelklassområden och invånare med lägre status har trängts ut, i en process som fortfarande pågår. I Tyskland har det blivit något av en egen skönlitterär genre och Hanna Henryson gick igenom över hundra Berlinromaner, som har getts ut bara under 2000-talet.

Hanna Henryson disputerade fredagen 4 december 2020.

*”Gentrifiktioner: Om litterär bearbetning av gentrifiering i tyskspråkiga Berlinromaner efter 2000”

Nyheter

Senast uppdaterad: 2021-09-14