Ny postdoktor i tyska på moderna språk

2021-01-12

Helga Müllneritsch har anställts som postdoktor i tyska vid institutionen för moderna språk. 

Helga Müllneritsch har sin grundutbildning, kandidat- och masterexamina i tyska och tysk litteratur, från Universität Graz i Österrike. Hon disputerade 2019 vid University of Liverpool i England, med avhandlingen "Form and Function of the Austrian Manuscript Recipe Book in a European Context". Hon har också arbetat som lektor i Tysklandsstudier vid Bangor University i Wales. 

I sin forskning har Helga Müllneritsch intresserat sig för handskrivna kokböcker, bokhistoria, kvinnors utrymme för individuella val och handlande samt texter om mat från det långa 1700-talet. Som postdoktor kommer Helga Müllneritsch framför allt att vara sysselsatt med forskning om kvinnors utrymme för individuella val och handlande under 1700-talet, men hon kommer också att undervisa i tyska. Helga Müllneritsch började vid moderna språk i december och hennes anställning sträcker sig över två år.

Helga Müllneritschs profilsida

Nyheter

Senast uppdaterad: 2021-09-14