Ny universitetslektor i estniska

2021-01-13

Geda Paulsen är ny universitetslektor i estniska vid institutionen för moderna språk. Geda Paulsen kommer närmast från Eesti Keele Instituut (Estniska språkinstitutet) i Tallinn, Estland, där hon haft en tjänst som senior forskare och tidigare också som senior lexikograf, ordboksförfattare.

Geda Paulsen disputerade 2011 vid Åbo Akademi i Finland på avhandlingen ”Causation and dominance: A study of Finnish causative verbs expressing social dominance”. Bland hennes forskningsintressen märks lexikal semantik, morfosyntax, ordbildning, pragmatik, lexikografi, konceptuell semantik, kontrastiv lingvistik samt språkinlärning och språkförvärv, men även hur färger upplevs, kategoriseras och beskrivs i olika språk.

På institutionen för moderna språk kommer Geda Paulsen att undervisa i estniska och även bedriva forskning om lexikal semantik, morfosyntax och kontrastiv lingvistik. Geda Paulsen började på moderna språk i januari 2021.

Geda Paulsens profilsida

Nyheter

Senast uppdaterad: 2021-09-14