Vårens seminerieprogram klara

2021-02-04

Nu är institutionen för moderna språks seminarieprogram för våren klara. Romanska seminariet, finsk-ugriska seminariet, tyska seminariet och reselitteraturseminariet anordnar tillsammans ett femtontal evenemang, där du har möjlighet att delta via nätet. Slaviska seminariet och seminariet för romansk litteraturvetenskap tar en paus under våren.

Under vårterminen kan du som förstår franska lära dig om översättning av svordomar i Jenny Jägerfelds roman "Här ligger jag och blöder", du som behärskar tyska kan höra om språkliga födelsedagspresenter och på svenska kan du följa en disputation om hur gymnasieelever använder maskinöversättning när de skriver uppsatser i spanska. I finsk-ugriska seminariet kan du bekanta dig med Nicolaes Witsen och hans 1600-talsverk "Noord en Oost Tartarye".

I Reselitteraturseminariet, som anordnas i samarbete med litteraturvetenskapliga institutionen, kan du lära dig mer om reselitteratur från DDR (hålls på svenska) och om mode och etnografi i vetenskaplig reselitteratur från 1700-talet (hålls på engelska).

Tyska seminarieserien är tyskspråkig medan Romanska seminariets evenemang genomförs på franska, engelska och svenska.

Seminarierna riktar sig i första hand till institutionens doktorander, lärare och forskare. Men vi ser gärna att till exempel forskare inom området, studenter på avancerad nivå och utbytesstudenter deltar. Seminarierna är öppna och alla intresserade är varmt välkomna.

På grund av de restriktioner pandemin fört med sig har tre av våra seminareserier valt att ta en paus under våren. Förhoppningsvis kommer verksamheten igång igen till hösten.

Seminarierna presenteras på en egen sida, där hittar du också de aktuella seminarieprogrammen.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2021-09-14