Ny biträdande lektor i spansk litteratur

2021-03-08

María Teresa Navarrete är ny biträdande lektor i spansk litteratur vid institutionen för moderna språk.

Hon kommer närmast från en tjänst som postdoktor vid universiteten i Gent och Antwerpen, Belgien, 2018 till 2020. Hon har också arbetat som assisterande lärare och forskare i spanskspråkig litteratur vid universitetet i Gent, 2014 till 2018. 

María Teresa Navarrete studerade spansk filologi vid universitetet i Cádiz, Spanien. Därifrån har hon också en master i den spanskspråkiga världens kultur, historia och språk. Dessutom har hon en master i samtida spanskspråkig poesi från universitetet i Granada, Spanien. 2015 disputerade hon vid universitetet i Cádiz med avhandlingen "La literatura de Julia Uceda (1959-2015)", avhandlingen har nyligen publicerats med titeln "La poesía de Julia Uceda" (Visor, 2020).

I sin forskning har hon intresserat sig för samtida spansk poesi, poesi av kvinnor, litterära nätverk och studier av trauman.

Vid institutionen för moderna språk kommer María Teresa Navarrete att undervisa i spanskspråkig litteratur och kultur. Hennes forskning kommer att inriktas på spansk poesi från Franco-diktaturen och om spanska litterära nätverk före och efter det spanska inbördeskriget.

María Teresa började sin anställning på institutionen för moderna språk 1 mars 2021.

María Teresa Navarretes profilsida

Nyheter

Senast uppdaterad: 2021-09-14