Ny kurs: Lär dig att kritiskt analysera berättelser om hur vetenskapen bemöter samhällskriser

2021-03-17

Vi lever i en tid med stora gemensamma utmaningar. Pandemin och klimatkrisen är två av de mer uppenbara. De är dessutom exempel på utmaningar där vetenskapen förväntas komma med lösningar. Hösten 2021 startar en ny kvällskurs där du lär dig att kritiskt analysera berättelser om hur vetenskapen bemöter samhällskriser.

I den tvärvetenskapliga kursen "Fakta och fiktion - vetenskap, samhällskriser och individens roll i skönlitteraturen" kommer du att möta fem lärare inom olika ämnen. Med både material och deltagare från olika discipliner belyser kursen de frågor som uppstår då forskarna ska kommunicera med medierna och med samhället som helhet. Som deltagare lär du dig att kritiskt analysera fiktionsberättelser om hur vetenskapen bemöter samhällskriser som pandemier och klimatförändringar.

Kursen "Fakta och fiktion - vetenskap, samhällskriser och individens roll i skönlitteraturen" är på 7,5 hp och ges på kvartsfart, kvällstid med undervisning på campus. Ansvarig institution är institutionen för moderna språk. 

Nyheter

Senast uppdaterad: 2021-09-14