Christina Kullberg medförfattare till ny litteraturhistoria

2021-03-19

Christina Kullberg, professor i franska, särskilt franskspråkig litteratur, står för det karibiska perspektivet i en ny litteraturhistoria som släpps i början av maj. Den högt ställda ambitionen för ”Natur & Kulturs litteraturhistoria” är att genomlysa hela världens litteratur, från de första skriftsystemen till dagens e-böcker, och att bli ett nytt standardverk.

Natur & Kulturs litteraturhistoria är kronologiskt upplagd, med en huvudförfattare per århundrade. Över 20 experter inom olika områden har bidragit med kunskap som förts in i den kronologiska väven. Christina Kullberg är en ledande expert på franskspråkig postkolonial och karibisk litteratur och hennes bidrag handlar om karibisk litteratur från 1700-, 1800- och 1900-talen fram till nutiden.

Uppsala universitet är också representerat av Ingela Nilsson, professor i grekiska, vid institutionen för lingvistik och filologi samt av Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap och Otto Fischer, professor i retorik, båda verksamma vid litteraturvetenskapliga institutionen.

Natur & Kulturs litteraturhistoria släpps 6 maj.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2021-09-14