Sylviane Robardey-Eppstein gör hundratals brev från Juliette Drouet till Victor Hugo tillgängliga i kritisk utgåva

2021-03-19

Juliette Drouet var skådespelerskan som blev Victor Hugos följeslagare. Under en 50-årsperiod skrev hon omkring 22 000 brev till honom, brev som bevarats och i dag ger en ovärderlig inblick i 1800-talets Paris och Europa. Moderna språks Sylviane Robardey-Eppstein deltar i ett projekt där breven görs begripliga och tillgängliga på webben.

Juliette Drouet (Noël).jpgSylviane Robardey-Eppstein är docent i franska, särskilt franskspråkig litteratur, vid institutionen för moderna språk. Hon tillhör en internationell forskargrupp som har tagit på sig uppgiften att transkribera och vetenskapligt kommentera Juliette Drouets brev till Victor Hugo. Juliette Drouet var inte bara Hugos älskarinna, sekreterare och långvariga följeslagare. Hon var också en outtröttlig brevskrivare. Mellan 1833 och 1883 skrev hon cirka 22 000 brev till honom.

Hittills har drygt 12 000 av breven publicerats på webbplatsen www.juliettedrouet.org Av dem har Sylviane Robardey-Eppstein stått för över 400, skickade under perioden maj till december 1837. Arbetet handlar både om att transkribera texten och att göra innehållet begripligt. Transkriberingen går ut på att föra över texten från handskrivna brev – som många gånger är svåra att tyda – till datorskriven text, enligt ett strikt protokoll för interpunktion, kursivering med mera. Den andra delen, att göra texten begriplig, är mer av ett detektivarbete. Det handlar till exempel om att förstå ordlekar och att tolka syftningar på aktuella händelser, eller det privata, som Juliette Drouet kunde räkna med att Victor Hugo skulle förstå, men som för en nutida läsare är svårgenomträngligt. Komplexiteten gör att det inte sällan kan krävas flera veckor innan innehållet i ett brev är förklarat och placerat i sitt sammanhang. Men det är ett arbete som ger värdefulla resultat.

– Man har länge läst Juliette Drouets brev i urval och nöjt sig med att betrakta dessa som ett uttryck för hennes hängivna, passionerade kärlek till Hugo. Tack vare publiceringen av hela korpusen upptäcker man numera att de också utgör ett ovärderligt historiskt vittnesmål om samhället under 1800-talet, särskilt i politiska, konstnärliga och intellektuella kretsar och debatter, berättar Sylviane Robardey-Eppstein. De vittnar om sociala regler, om kvinnornas situation, om vardagen, vanor och seder i Paris och i andra delar av Europa under Victor Hugos tid i exil. Breven kastar även ljus över Victor Hugos skapande, från de första utkasten till publiceringen av verken, eftersom Juliette Drouet var hans första läsare, kritiker, kopist och – inte minst – musa. Dessutom erbjuder Juliettes Drouets brevproduktion ett betydande material för språkliga och litterära studier, tack vare hennes säregna stil och lekfulla hantering av språkets funktioner. 

De transkriberade och annoterade breven publiceras successivt på webbplatsen, som administreras av CÉRÉdI (Centre d’études et de Recherche Éditer/Interpréter), Université de Rouen-Normandie i samarbete med CELLF (Centre d’Étude de la langue et des littératures françaises), Université Paris-Sorbonne, under ledning av professor Florence Naugrette som är verksam vid Paris-Sorbonne.

Sylviane Robardey-Eppstein har också skrivit ett kapitel i ett samlingsverk om Juliette Drouets brevskrivande.

Du kan se några av Juliette Drouets originalbrev på

Nyheter

Senast uppdaterad: 2021-09-14