Forskning

Forskare, forskningsprojekt och forskningsområden vid institutionen.

Forskning vid institutionen

Vid Institutionen för moderna språk bedrivs forskning inom såväl språk- som litteraturvetenskap i ett stort antal språk och av ett stort antal forskare/lärare/doktorander.

Forskning sker inom fyra språkområden: finsk-ugriska språk, romanska språk, slaviska språk och tyska. Det bedrivs också litteraturvetenskaplig forskning som utförs inom samtliga språkområden.

Forskarutbildning

Forskarutbildningen vid institutionen är indelad i fyra områden: finsk-ugriska språk, romanska språk, slaviska språk och tyska. Utbildningen ger dig möjlighet att bli expert på ditt område, arbeta självständigt och tänka kritiskt.

Du utvecklar både praktiska och teoretiska färdigheter och får en kunskapsbredd i ditt ämne. En forskarutbildning gör dig redo för kvalificerade arbetsuppgifter inom näringsliv, offentlig förvaltning, högskolor och universitet.

Hur går ansökan till forskarutbildningen till?