Riitta-Liisa Valijärvi (UU), Rogier Blokland (UU) & Elina Kangas (ISOF): En grammatisk beskrivning av meänkieli

Projektet ”En grammatisk beskrivning av meänkieli” har som syfte är att skriva en grundlig grammatisk beskrivning av meänkieli på svenska. Grammatiken kommer att innehålla ljud-, form- och satslära och en introduktion till språkets historia och nutida situation, och kommer att höja språkets ställning och synlighet och utgöra en bas för korpusarbete och läromedel.

Projektet utförs i samarbete med Institutet för språk och folkminnen.

mer om projektet

Projektets webbplats

Last modified: 2021-09-21