Projekt: "Offentlig tyska" i Sveriges tidigmoderna språklandskap

Under de senaste åren har forskningen om språklandskap (eller linguistic landscapes) intresserat sig allt mer för den historiska dimensionen av olika språks synlighet i offentligheten (jfr. Pavlenko & Mullen 2015). Det är dock utmanande att hitta pålitliga källor för sådana undersökningar. Vi har därför börjat bygga upp en forskningsdatainfrastruktur för tyskspråkiga inskrifter i Sverige.

S:ta Gertruds kyrka, Stockholm


     Vårt forskningsintresse är i första hand ett sociolingvistiskt: vi uppfattar ”skripturalitet” som en social praktik (jfr. Spitzmüller 2013) och vi betraktar de epigrafiska källorna som en förutsättning för att rekonstruera historiska språklandskap.
     Viktiga frågeställningar gäller tyskans synlighet i offentliga sammanhang (Hur synlig var och är tyskan? Användes språket snarare på ett symboliskt eller på ett instrumentellt sätt?), tyskans status med hänsyn till sociala hierarkier och maktstrukturer, det geosemiotiska ”inskriptionssystemet” (Scollon & Scollon 2003) och vilka principer som styrde språkvalet i de ofta flerspråkiga inskrifterna.

Presentationer

  • 8.4.2022: Uppsala universitet, konferens „Praktiken der Mehrsprachigkeit im Schwedischen Reich (1611–1721)“: Michael Prinz & Julia Sjöberg: „Nach Himmel und Erden“. Zur Sichtbarkeit des Deutschen im frühneuzeitlichen Schweden im Spiegel der Inschriften.
  • 25.4.2022: Lunds universitet, konferens „Text im Kontext“: Michael Prinz & Julia Sjöberg: „Zur Sichtbarkeit des Deutschen. Eine Bewegung durch die Sprachlandschaft im frühneuzeitlichen Schweden“.

Teamet består av

Michael Prinz & Julia Sjöberg

Kontakt

michael.prinz@moderna.uu.se

Last modified: 2022-06-23