Romanska språk

De romanska språken har en lång historia vid Uppsala universitet. Redan i början av 1600-talet undervisade språkmästare i franska, spanska och italienska. 

Institutionen för moderna språk har idag ett stort utbud av kurser i romanska språk, på olika nivåer och av olika omfattning - från rena nybörjarkurser till kurser på avancerad nivå, från små 7,5 hp-kurser till stora 30 hp-kurser. De romanska språk man kan läsa hos oss är spanska, franska, italienska och katalanska.

Medarbetare

Kurser

I italienska och katalanska finns kurser på grundnivå. I franska och spanska erbjuds kurser på både grundnivå och avancerad nivå. I franska, italienska och spanska ges även nybörjarundervisning på introduktionskurs A11-A12, medan A-nivån i dessa språk bygger på att du redan läst språket på gymnasiet (om du inte har det kan du pröva dina kunskaper i språket för att bli behörig eller välja en introduktionskurs i de ämnena).

Vill du läsa på deltid finns kurserna praktisk italienska, praktisk franska och spanska A13. På högre nivå kan du läsa kurserna på hel- eller halvfart, vissa delkurser kan även läsas som fristående kurser.

Grundnivå

Franska
Italienska
Katalanska
Spanska

Avancerad nivå

Romanska språk

Kontakta

Kontakta i första hand institutionens studievägledare, i andra hand våra ämnessamordnare:

Senast uppdaterad: 2022-09-28