Samverkan

Institutionen för moderna språk samarbetar och har utbyte med många olika typer av aktörer, inom akademin och med övriga samhället. Det är naturligt för oss att samverka inom områden som språk, litteratur och kulturhistoria för att våra forskningsresultat ska komma till nytta. Här hittar du formaliserade former för samverkan som institutionen deltar i.

REMODUS - THE (RE-)MAKING OF A DISCIPLINE. DIGITAL TRANSFORMATION AND INTERNATIONALIZATION IN AND BEYOND URALIC STUDIES

Remodus är ett strategiskt samarbete mellan olika universitet i Europa som finansieras genom Erasmus+ som erbjuder samarbete, vinterskolor och sommarverkstäder i uraliska (finsk-ugriska) studier. Ett mindre antal forskare är ansvariga för en stor bredd av teman där varje institution i de olika länderna är ansvarig för ett mindre område. Då teman delas upp på flera universitet kan man erbjuda studenter tillgång till ett större och bredare forskningsurval.

Mer om projektet

Konferenser och symposier

Här hittar du symposier och konferenser som har anordnats av moderna språk eller där våra medarbetare har haft en mer omfattande roll.

Nätverket Lilae – Litterae et Linguae

Lilae - Litterae et Linguae är språkvetenskapliga fakultetens forskningsnätverk inom litteraturstudier. Nätverket sträcker sig över fakultetsgränserna och har nästan 100 medlemmar. Syftet med det litteraturvetenskapliga nätverket Lilae är att skapa en plattform för samarbete mellan doktorander och forskare med litteraturvetenskapliga intressen inom olika språkämnen.

NÄTVERKET "RIKARE MED SPRÅK"

Nätverket ”Rikare med språk” samlar skolor, universitet och företagare från Uppsala och Växjö och koordineras av Goethe-institutet. Det gemensamma målet är att fler elever i Sverige ska lära sig ett andra främmande språk – till exempel tyska. Nätverket initierades av Uppsala universitet - representerat av institutionen för moderna språk och Fortbildningsavdelningen för skolans internationaliseringLinnéuniversitetet och Goethe-institutet.

Nätverket språk och lärande

Nätverket språk och lärande samlar forskare från språkvetenskapliga fakultetens fyra institutioner. Språk och lärande är ett växande forskningsfält, både i Sverige och i världen, och vid språkvetenskapliga fakulteten pågår mycket forskning. Genom nätverket får forskarna en gemensam kontaktyta och förbättrade möjligheter till samverkan.

Reselitteraturseminariet (Rels)

Reselitteraturseminariet samlar forskare från över tio vetenskapsfält på fyra fakulteter inom Uppsala universitet. Rels anordnar seminarier och verkstäder med forskare från Uppsala universitet och inbjudna gäster som verkar inom fältet reselitteratur i alla tider och forskningsområden. Rels koordineras av Christina Kullberg, institutionen för moderna språk, och Paula Henrikson, litteraturvetenskapliga institutionen.

Språksprånget

Språksprånget är Skolverkets satsning på kompetensutveckling i didaktik för lärare som undervisar i moderna språk, främst spanska, franska eller tyska. Débora Rottenberg, docent i spanska och universitetslektor vid institutionen för moderna språk, är samordnare för en modul i Språksprånget om receptiva språkfärdigheter, den del av språket som handlar om att läsa och lyssna. Hon är också skribent och bidrar till modulens innehåll.

Språktandem: Tyska

Språktandem vänder sig till dig som pratar svenska och vill förbättra din tyska och vice versa. Du och en person i den omvända situationen paras ihop och ses ungefär en gång i veckan. Ni pratar bara tyska i 30 minuter och bara svenska i 30 minuter. Plats, tid och ämne bestämmer ni själva. Det är viktigt att du har grundläggande kunskaper i språket du vill förbättra. Alla är välkomna. Språktandem arrangeras i samarbete med DAAD.

TYSK FILMKVÄLL

Tysk filmkväll arrangeras av institutionen för moderna språk i samarbete med Goethe-institutet och Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). Kom och se tyskspråkiga filmer med engelska eller svenska undertexter. Vår biograf är Ihresalen i Campus Engelska parken, Thunbergsvägen 3, i Uppsala. Ordinarie tid är 18 och inträdet är fritt. Observera att under hösten 2020 är antalet besökare begränsat till 50 personer.

Skolklasser är varmt välkomna till tysk filmkväll. Vi kan också hjälpa till med att ordna lektioner i skolan. Kontakta gärna institutionens kontaktperson.

Öppna samtal i nedstängd tid

I en tid av digital undervisning med begränsade möjligheter till informella samtal vill vi kompensera med ett digitalt tvärvetenskapligt forum där såväl studenter som universitetsanställda kan samtala förutsättningslöst och utan förhandsläsning, ungefär som under en måltid vid ett lite större bord.

Senast uppdaterad: 2022-03-15