Multilingual Metal: Sociocultural, Linguistic and Literary Perspectives on Heavy Metal Lyrics

Musikgenren heavy metal har varit ett ämne för akademiska studier sedan 1990-talet. Från början handlade forskningsområdet om att utmana negativa stereotyper. Men fältet har utvecklats till att bland annat omfatta frågor om religion, nationalism, kopplingen mellan olika undergenrer och om kontroversiella ämnen som rasism och sexism. Med ett fåtal undantag har relativt lite uppmärksamhet ägnats åt att analysera genrens texter. Temat för konferensen Multilingual Metal är att vidareutveckla analysen av heavy metal-texter skrivna på ett annat språk än engelska och även icke-engelska textinslag i engelska texter.

Representant för moderna språk

Senast uppdaterad: 2021-01-18