Våren 2021: "Det postsovjetiska ryska samhället"

Foto: Natalia Zjernovskaja. "Vita nätter", Sankt Petersburg 2010.

"Det postsovjetiska ryska samhället" är en delkurs i Masterprogram i ryska språket i internationella relationer. I kursen ingår fyra gästföreläsningar som är öppna för alla intresserade. Föreläsningarna ges på distans. 

Maria Engström, professor i ryska på institutionen för moderna språk, är ansvarig för kursen och kontaktperson för gästföreläsningarna.

Per Enerud: "Postsovjetiska ryska medier"

Per Enerud är journalist och författare, tjänsteman vid EU:s utrikestjänst EEAS och tidigare utrikeskorrespondent i flera länder, bland annat Ryssland och Mellanöstern. 

Gudrun Persson: "Rysk säkerhetspolitik - mellan dåtid och framtid"

Gudrun Persson är docent och forskningsledare vid FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut.

Martin Kragh: "Rysk utrikespolitik"

Martin Kragh är chef för Rysslands- och Eurasienprogrammet vid UI.

Lena Jonson: "Vad händer under ytan? Att studera det som inte syns"

Lena Jonson är associerad forskare i Utrikespolitiska institutets Ryssland och Eurasien-program och tidigare kulturråd i Moskva.

Senast uppdaterad: 2021-01-19