Volume 35, 1987

 • Людмила Ферм
  К вопросу префиксально-предложного детерминизма при приставочных глаголах перемещения
  [PDF]
 • Ирина Огрен
  К истории старославянского перевода Паренесиса Ефрема Сирина
  [PDF]
 • Lennart Hagåsen
  Factors Governing the Use of the Segments –ska and –iska in Upper Sorbian Toponyms of the Type Grjekska and Belgiska
  [PDF]
 • Milan Bílý
  Får bofinken och fonologin se ut hur som helst?
  (Några funderingar som framkallats av en fonologisk potatis)
  [PDF]
 • Gunilla Fredriksson
  Bibliografi över arbeten som publicerats av uppsalaslavister under år 1986 med kompletteringar för år 1985
  [PDF]
 • Tidigare publikationer i SLOVO
  [PDF]
Last modified: 2024-01-11