Volume 14, 1977

 • Sven Strömqvist
  Ot liftërši do ministerši – odin šag!
  Om variationen mellan maskulin och feminin form på substantiv som betecknar yrke, när substantiven används för att benämna kvinnlig yrkesutövare
  [PDF]
 • Olga Klauber
  Bibliografi över arbeten som producerats av uppsalaslavister under året 1976
  [PDF]
 • Tillägg till bibliografin för året 1975 i Slovo nr 12
  [PDF]
 • Tidigare publikationer i SLOVO
  [PDF]
Last modified: 2024-01-11