Volume 2, 1972

  • Nils B. Thelin
    En teori för verbstambildning och konjugation i modern ryska
    (med en exkurs över s.k. e- o-växlingar och flyktiga vokaler)

    [PDF]

Last modified: 2024-01-11