Volume 21, 1981

 • Margareta Sandewall
  Jurij Trifonovs långnovell Обмен och den svenska receptionen: text och kontext ur översättningssynpunkt
  [PDF]
 • Lars Steensland
  Hur beskriver handböckerna i rysk fonetik det ryska e-fonemets betonade allofoner – och varför?
  [PDF]
 • Lars Steensland
  Bibliografi över arbeten som producerats av uppsalaslavister under år 1980 med kompletteringar för åren 1978 och 1979
  [PDF]
 • Tidigare publikationer i SLOVO
  [PDF]
Last modified: 2024-01-11