Volume 28, 1984

 • Milan Bílý, Thore Pettersson
  Kasusteori – en modell för morfologiskt kasus
  [PDF]
 • Antonín Bytel
  Děvečka ze šancí ve skansenu
  [PDF]
 • Jerzy Bralczyk
  Od gramatyki do ideologii. Mickiewiczowska ”teoria odbicia” w liryku lozańskim ”Nad wodą wielką i czystą”
  [PDF]
 • Lennart Lönngren
  Bibliografi över arbeten som publicerats av Uppsala-slavister under år 1983 med kompletteringar för år 1982
  [PDF]
 • Tidigare publikationer i SLOVO
  [PDF]
Last modified: 2024-01-11