Volume 29, 1985

 • Andrzej Nils Uggla
  Paralleller inom teaterlivet i två skilda kulturkretsar
  [PDF]
 • Jaroslav Suk
  Chartisternas slang – speciella språkföreteelser hos tjeckiska dissidenter
  [PDF]
 • Lennart Hagåsen
  The Use and Frequency of the Adjectival Suffix –i(j)sk in Slavonic Languages
  [PDF]
 • Olga Klauber
  Jaroslav Seifert och hans verk i Sverige fram till Nobelpriset
  [PDF]
 • Roger Gyllin
  Bibliografi över arbeten som publicerats av Uppsala-slavister under år 1984 med kompletteringar för år 1983
  [PDF]
 • Rättelse
  [PDF]
 • Tidigare publikationer i SLOVO
  [PDF]
Last modified: 2024-01-11