Volume 32, 1986

 • Lennart Kjellberg
  Polacker och svenskar. Några anteckningar
  [PDF]
 • Milan Bílý
  Iterative Verbs in West Slavic Languages Especially in Czech
  [PDF]
 • Lennart Lönngren
  ”Översätt och jämför”. Presentation av ett läromedel i rysk grammatik samt några reflexioner i anledning därav
  [PDF]
 • Lennart Lönngren
  Bibliografi över arbeten som publicerats av Uppsalaslavister under år 1985 med kompletteringar för år 1984
  [PDF]
 • Tidigare publikationer i SLOVO
  [PDF]
Last modified: 2024-01-11