Volume 36, 1988

 • Józef Lewandowski
  Mitohistoria
  [PDF]
 • Andrzej Nils Uggla
  Carl Snoilskys och andra samtida poeters inlägg i den svenska polendebatten 1863
  [PDF]
 • Jerzy M. de Kamiński
  ”Vältalighet” eller ”det vackra ordets konst”: Det retoriska språkets förvandlingar i Ryssland och Östeuropa (om ett projekt rörande en uppslagsbok över retoriska termer)
  [PDF]
 • Ludmila Ferm, Lennart Lönngren
  Rysk textkorpus. Presentation av ett forskningsprojekt
  [PDF]
 • Birgitta Englund Dimitrova
  Recension av Bojić, Vera och Oschlies, Wolf. Lehrbuch der makedonischen Sprache. München 1986: Otto Sagner. (=Slavistische beiträge 193). 2. uppl.
  [PDF]
 • Gunilla Fredriksson
  Bibliografi över arbeten som publicerats av uppsalaslavister under år 1987
  [PDF]
 • Tidigare publikationer i SLOVO
  [PDF]
Last modified: 2024-01-11