Volume 39, 1990

 • Małgorzata Anna Packalén
  Adam Mickiewiczs ballad Flykten – en semiotisk analys
  [PDF]
 • Małgorzata Anna Packalén
  ”Gråhetens” poesi – dikt och verklighet
  [PDF]
 • Dorota Tubielewicz Mattsson
  Artur Sandauer – filozofia mitu
  [PDF]
 • Татьяна Сидорова
  Русское просторечие как социально-языковая и стилистическая категория
  [PDF]
 • Lennart Lönngren
  Några påfallande strukturella olikheter mellan svenska och ryska
  [PDF]
 • Lennart Lönngren
  Den ryska textkorpusen i Uppsala. Några preliminära resultat
  [PDF]
 • Brev till redaktionen
  [PDF]
 • Ingrid Maier
  Bibliografi över arbeten som publicerats av uppsalaslavister under år 1989
  [PDF]
Last modified: 2024-01-11