Volume 41, 1992

 • Dorota Tubielewicz Mattsson
  Den socialistiska realismen i Polen och den litterära kommunikationsprocessen. Några synpunkter
  [PDF]
 • Małgorzata Anna Packalén
  Läsprocessen och läsaren – några inblickar i diskussionerna kring nyare teoretiska uppslag inom den komparativa litteraturforskningen
  [PDF]
 • Andrzej Nils Uggla
  Polska szkoła, zrzeszenie studentów i polonistyka uniwersytecka w Szwecji
  [PDF]
 • Madlena Norberg
  Niedersorbisch im Gottesdienst in Vergangenheit und Gegenwart
  [PDF]
 • Людмила Ферм
  Заимствованная и иноязычная лексика в языке газеты
  [PDF]
 • Татьяна Сидорова
  Просторечная лексика в современном говоре
  [PDF]
 • Ingrid Maier
  Bibliografi över arbeten som publicerats av uppsalaslavister under år 1991 med kompletteringar för tidigare år
  [PDF]
Last modified: 2024-01-11