Volume 43, 1994

 • Lennart Kjellberg
  Strindberg och de slaviska språken
  [PDF]
 • Roger Gyllin
  Europa – ett begrepp eller flera?
  [PDF]
 • Lennart Lönngren
  Hårda och mjuka stammar i ryskan
  [PDF]
 • Ingrid Maier
  Vad orden betyder. Om en mångfacetterad beskrivning av lexikaliska betydelser
  [PDF]
 • Madlena Norberg
  Die Sorben zwischen Sprachpolitik und Nationalismus
  [PDF]
 • Тамара Лённгрен
  Толкования значений слов в неподготовленной речи
  (на материале островных русских говоров старообрядцев)
  [PDF]
 • Ingrid Maier
  Bibliografi över arbeten publicerade av uppsalaslavister under år 1993 med kompletteringar för tidigare år
  [PDF]
Last modified: 2024-01-11