Volume 44, 1995

 • Ewa Teodorowicz-Hellman
  Nils Holgerssons resa över Polen. En analys av läsarprocessen
  [PDF]
 • Małgorzata Anna Packalén
  Verkligheten och litteraturen: några teoretiska ställningstaganden till mimesis och intertextualitet i polska och svenska verk med allmogemotiv
  [PDF]
 • Jasenka Trtak
  Den ideologiska kontexten och ordets betydelse.
  Några stereotyper i krigsrapporteringen från forna Jugoslavien
  [PDF]
 • Ingrid Maier
  ’Allvarligt’ på ryska
  [PDF]
 • Olga Klauber
  The communication aspects of censorship
  [PDF]
 • Александр Дмитриевич Дуличенко (Тарту)
  Процесс лексической десоветизации в перестроечное и послеперестроечное время
  [PDF]
 • Тамара Лённгрен
  Слово глаз в литературе художественной и специальной
  (заметка об изпользовании Уппсальского корпуса русских текстов)
  [PDF]
 • Ingrid Maier
  Bibliografi över arbeten publicerade av uppsalaslavister under år 1994 med kompletteringar för 1993
  [PDF]
Last modified: 2024-01-11