Volume 55, 2014

 [Full text PDF]

 • Editorial: Professor Sven Gustavsson in Memoriam
  Thomas Rosén
  Pages 7 – 8
  [Full text PDF]
 • Johan Gabriel Sparwenfelds kyrilliska och glagolitiska 1600-talstryck utgivna av Sacra Congregatio de Propaganda Fide i Rom
  Per Ambrosiani
  Pages 9 – 17
  [Full text PDF]
 • Fyra män och en kvinna – svenska tolkningar av en bulgarisk poetessa
  Daniela Assenova
  Pages 18 – 33
  [Full text PDF]
 • En ständig huvudvärk i relationerna mellan Sverige och Ryssland: Tsarens och kungens titlar
  Ulla Birgegård
  Pages 34 – 46
  [Full text PDF]
 • ”Dessa ögons gåtfulla hemskhet” – Om representationer av Ivan den förskräcklige
  Per-Arne Bodin
  Pages 47 – 59
  [Full text PDF]
 • Time and the Vanities of Existence in Antun Šoljan’s Fiction
  Denis Crnković
  Pages 60 – 76
  [Full text PDF]
 • Till punkt och pricka? Översättarstil, normer och interpunktion vid översättning från bulgariska till svenska
  Birgitta Englund Dimitrova
  Pages 77 – 99
  [Full text PDF]
 • Finska lånord och dåligt öl
  Lars-Gunnar Larsson
  Pages 100 – 109
  [Full text PDF]
 • Czasowniki plurakcyjne w języku polskim?
  Witold Maciejewski
  Pages 110 – 117
  [Full text PDF]
 • Grigorij Kotošichin – inte bara ”svensk spion”, utan även rysklärarkollega? Nytt ljus på en gammal kändis
  Ingrid Maier
  Pages 118 – 138
  [Full text PDF]
 • Sorberna år 2014 – om minoritetspolitik i Tyskland
  Madlena Norberg
  Pages 139 – 148
  [Full text PDF]
 • ”Somliga gillar poesi…” – om fenomenet Szymborska i Sverige
  Małgorzata Anna Packalén Parkman
  Pages 149 – 159
  [Full text PDF]
 • ”Tooth Money” – A Small Clash of Civilisations
  Kjetil Rå Hauge
  Pages 160 – 168
  [Full text PDF]
 • Вымышленный «Указ турецкого султана»: европейская традиция и русский перевод 1697 г.
  Stepan Šamin, Christine Watson
  Pages 169 – 190
  [Full text PDF]
 • «Правды не хватает». «Обитель» З. Прилепина: документальность и роман воспитания
  Benjamin M. Sutcliffe
  Pages 191 – 214
  [Full text PDF]
 • News from Uppsala
  Christine Watson
  Pages 215 – 217
  [Full text PDF]
 • Bibliography for 2013
  Johan Muskala
  Pages 218 – 223
  [Full text PDF]

Last modified: 2024-01-11