Volume 57, 2016

Issue 57, 2016
[Full text PDF]

 • Editorial 
  Irina Lysén
  Pages 7 – 8
  [Full text PDF]
 • Är en zigenare mer oanpassningsbar än en rom? En pilotstudie om kollokationer för orden Cikán och Rom i modern, tjeckisk tidningstext
  Irene Elmerot
  Pages 9 – 23
  [Full text PDF]
 • The Czech Particle : Some Semantic Aspects
  Tora Hedin
  Pages 24 – 34
  [Full text PDF]
 • Архив профессора Олафа Брока в Норвежской Национальной Библиотеке
  Tamara Lönngren
  Pages 35 – 47
  [Full text PDF]
 • ”Moderskapet utan glasyr”. Omvärdering av Moder-Polen-symbolen i polska nutida litterära texter och bloggar
  Małgorzata Anna Packalén Parkman
  Pages 48 – 59
  [Full text PDF]
 • Translating Culture-Specific Items: The Legal Terminology of Shakespeare’s Sonnet 46 in Russian Translations
  Elena Rassokhina
  Pages 60 – 77
  [Full text PDF]
 • Recension. Marianna S. Landa: Maximilian Voloshin’s Poetic Legacy and the Post-Soviet Russian Identity. Basingstoke, Hampshire 2015: Palgrave Macmillian. ISBN 978-113-748-261-7, 273 s.
  Emma-Lina Löflund
  Pages 78 – 85
  [Full text PDF]
 • Review. A New Generation of Historical Linguists from Brno: Three Different Profiles
  Jussi Nuorluoto
  Pages 86 – 91
  [Full text PDF]
 • News from Uppsala
  Nikita Mikhaylov
  Pages 92 – 94
  [Full text PDF]
 • Bibliography for 2015
  Johan Muskala
  Pages 95 – 99
  [Full text PDF]

Last modified: 2024-01-11