Slaviska språk

Vid Uppsala universitet bedrivs undervisning och forskning i ett flertal slaviska språk. På såväl grundnivå som avancerad nivå undervisar vi i bulgariska, polska, ryska och serbiska/kroatiska/bosniska. Om du väljer att studera ett av dessa språk vid Uppsala universitet får du en gedigen utbildning på vetenskaplig grund, som ger dig kunskaper om språket, litteraturen och kulturen i respektive språkområde, inklusive goda praktiska språkfärdigheter.

Med kunskaper i bulgariska, polska, ryska och serbiska/kroatiska/bosniska kan du avsevärt förbättra dina chanser på arbetsmarknaden – både inom och utanför Sveriges gränser. Kunskaper i de flesta slaviska språk underlättar också för studenter att bedriva hemspråksundervisning för migranter (framför allt för andra och yngre generationer) i olika delar av Sverige.

Medarbetare

Kurser

Kurser på grundnivå i de slaviska språken ges i bulgariska, polska, ryska och serbiska/kroatiska/bosniska. Kurserna omfattar bland annat baskurser och fortsättningskurser. Kurser på grundnivå i de slaviska språken ges som campuskurser i ryska och som IT-distanskurser i bulgariska, polska och serbiska/kroatiska/bosniska.

Kurserna på kandidatnivå ges i regel i enstaka slaviska språk, medan vi på avancerad nivå inte har en uppdelning i de olika språken, utan kurser på E- och F-nivå kallas Slaviska språk eftersom studenterna då inte behöver fokusera på ett enda slaviskt språk utan flera, eller de kan välja ett tema som förhåller sig till ett bredare antal språk och olika inriktningar, dvs. inte endast språkvetenskap. Därtill hör alltså studier i allmän slavistik, däribland fornkyrkslaviska.

Grundnivå

Bulgariska
Polska
Ryska
Serbiska/Kroatiska/Bosniska

Avancerad nivå

Slaviska språk

Kontakta

Kontakta i första hand våra studievägledare, i andra hand våra ämnessamordnare:

Senast uppdaterad: 2022-09-29