Bibliotek

Karin Boye-biblioteket

Karin Boye-biblioteket finns Språkvetenskapliga fakultetens böcker och tidskrifter, kurslitteratur, skönlitteratur, litteraturhistorisk, historisk, geografisk och samhällsvetenskaplig litteratur till hemlån. Det finns även digitala databaser och e-böcker som man får tillgång till genom att logga in med studentkontot.

Nationsbiblioteken

Nationsbiblioteken är välförsedda med kurslitteratur.

Examensarbeten

Examensarbeten av studenter vid institutionen i det digitala arkivet DiVA.