Campus Engelska parken

Campus Engelska parken är ett av de största på Uppsala universitet. Utöver institutionen för moderna språk finns här den övriga språkvetenskapliga fakulteteten. På campus finns också Karin Boye-biblioteket, Humanistiska teatern och forskning och utbildning inom en stor bredd av ämnen inom humaniora och samhällsvetenskap.

Vid Engelska parkens servicecenter kan du bland annat få hjälp med:

  • Aktivering av studentkonto
  • Utfärdande av campuskort
  • Bokning av lektionssalar för grupparbete samma dag

Vid brandlarm

Om brandlarmet går utryms lokalerna och du tar dig till Carolinaparken, parken mellan campus Engelska parken och Carolina Rediviva. Där väntar du på klartecken innan du får gå tillbaka till campus.

Institutionen har ingen specifik återsamlingsplats, utan du får vänta var du vill i Carolinaparken. Det är förbjudet att stanna kvar inomhus eller på vägarna eller gårdarna inom Campus Engelska parken. Detta för att du inte ska vara i vägen för brandkåren.

Hitta här

Senast uppdaterad: 2021-09-06