Kurser och undervisning

Föreläsningar/Seminarier

Tider för undervisning på våra campuskurser framgår av schemat för respektive kurs.

Kurslitteratur – var hittar man? var kan man köpa?

Kurslitteraturen framgår av kursplanen för respektive kurs. Kursplanen hittar du genom att söka fram din kurs på sidan Kurser och klicka på Kursplan med litteraturlista. Du hittar även kursplanen i Studentportalen.
Bokhandlarna i Uppsala (Studentbokhandeln och Akademibokhandeln LundeQ) säljer kurslitteratur till de flesta av de kurser som har campusundervisning i Uppsala. Till viss del kan kurslitteraturen bestå av kompendier som säljs av respektive lärare vid kursstart eller på kursexpeditionen. På många kurser finns kompendierna i Studentportalen.

Kursvärderingar

Kursvärdering ska göras vid kursens slut. Den kan vara skriftlig och göras på en blankett som delas ut av läraren, men den kan också vara muntlig och göras som en gruppdiskussion vid kursens slut. Detta utesluter naturligtvis inte löpande diskussioner med läraren och studievägledaren om kursernas innehåll och uppläggning. På vissa kurser används Studentportalen för kursvärderingar. Sammanfattningar av kursvärderingarna arkiveras på kursexpeditionen.