Kursexpedition och studievägledning

Moderna språks kursexpedition

På kursexpeditionen kan man hämta ut sina tentor, köpa visst kursmaterial, få hjälp med intyg, registreringar/avregisteringar etc.

Öppettider:
Måndag 10.00-11.30
Tisdag 10.00-11.30
Onsdag 13.00-14.00
Torsdag 10.00-11.30
Fredag stängt

Telefon: 018-471 12 97     E-post: info@moderna.uu.se
Telefontid måndag, tisdag, torsdag 9.00-9.30 och onsdag 13.00-13.30.
 

Moderna språks studievägledning

Till studievägledaren kan man vända sig för att diskutera uppläggningen av sina studier och eventuella problem i samband med dessa. Studievägledaren utfärdar intyg och har hand om vissa registreringar/avregistreringar. Studievägledaren är också institutionens kontakt för studenter med funktionshinder m.m.

Mottagningstider:
Måndag 13.00-14.00
Onsdag 13.00-14.00

Telefon: 018-471 14 31      E-post: studievagledare@moderna.uu.se
Telefontid måndag 10.30-11.30, torsdag 13.00-14.00