Scheman

Scheman för höstterminen 2023

OBS! Reservation för ändringar! Särskilt före och runt terminsstarten händer det ofta att det behöver göras schemaändringar.
   Under augusti kommer schemana att korrekturläsas noga, förhoppingsvis med följden att eventuella felaktigheter hittas och kan rättas till tills terminen börjar. 

Romanska språk


Tyska 

Språkvetarprogrammet

Masterprogram i språk

Övriga kurser

  • Världslitteraturer / World Literatures


Senast uppdaterad: 2023-06-21