Studieuppehåll och studieavbrott

Om du avbryter dina studier ska du meddela detta till kursexpeditionen, info@moderna.uu.se, eller till studievägledarna, studievagledare@moderna.uu.se, för att bli avregistrerad - helst så snart som möjligt, så att vi eventuellt kan ta in en reserv istället för dig.

Har du blivit avregistrerad kan du söka kursen på nytt till någon annan termin (på vanligt sätt via www.antagning.se).

Om du avbryter studierna så sent att du redan hunnit få resultat på kursen kan du inte längre bli avregistrerad, men vi kan notera att du gjort ett avbrott på kursen. Då går det inte att söka kursen på nytt - däremot kan du omregistrera dig en annan termin. För omregistrering vänder du dig direkt till studievägledaren eller kursexpeditionen. Omregistrering kan bara ske i mån av plats; alla som sökt kursen för första gången har förtur framför tidigare terminers studenter som önskar bli omregistrerade.