Tentamen och prov

Tid och plats för prov framgår av Studentportalen.

Glöm inte att anmäla dig!

Det är obligatorisk anmälan till alla salstentamina, även till omprov. Anmälan sker i Studentportalen senast 12 dagar före provdatum. Vid anmälan får man en anonymitetskod som man ska skriva på tentan istället för sitt namn.

Man får inte tentera om man inte anmält sig till tentan. Det går alltså INTE att dyka upp i tentasalen oanmäld.

Om du inte längre har tillgång till Studentportalen, kontakta expeditionen.

Kom i tid!

Skrivningen börjar alltid på exakt angivet klockslag, utan akademisk kvart. Om man anländer efter denna tidsperiod kan man inte räkna med att få delta i provet. Under skrivningens första 45 minuter får ingen lämna skrivsalen. Ingen får lämna skrivsalen utan att lämna in sina svar. Även obesvarade frågor, d.v.s. blank skrivning, måste lämnas in.

Ta med

Penna och radergummi medförs till skrivningen. Papper får du i skrivsalen. Ytterkläder och väskor får inte tas med till skrivplatsen, utan lämnas vid en av skrivvakten anvisad plats. Skrivvakternas anvisningar måste ovillkorligen följas.

När du tenterar (muntligt eller skriftligt) måste du visa upp giltig fotolegitimation.

Resultat

Provresultaten visas i Studentportalen (klicka på Mina studier och Visa studieresultat; för att se delkurser och underkända resultat, klicka på Visa samtliga studieresultat) så fort de rapporterats in av examinator. Man kan också få resultaten automatiskt via e-post, förutsatt att man har ett studentkonto.

De flesta prov kan hämtas ut på kursexpeditionen (undantag: diagnostiska prov). Prov som inte hämtats ut kastas efter två år. Det går inte att överklaga ett betyg, men du har alltid rätt att kontakta kursansvarig lärare ifall du har frågor kring rättningen av ditt prov. Om du misstänker att läraren har missat att rätta en fråga eller räknat poäng felaktigt, kan du begära att få en kopia av ditt prov istället för att hämta ut originalet.

Studerande som underkänts i prov i anslutning till kursen bereds tillfälle till omtentamen inom rimlig tid efter ordinarie prov. Omprov efter vårterminens sista examinationstillfällen äger rum i juni eller i augusti. Provtillfällen utöver dem som angivits på skrivschemat medges inte.

Regler och tentalokaler