Terminsstart VT 2022

Välkommen till dina studier vid Moderna språk! På den här sidan finns viktig information för dig som är antagen till en kurs hos oss.
     Längre ner på sidan finns tid och plats för ämnesinformation (= upprop / registrering / allmän information) för de kurser som har ett sådant tillfälle (och kontaktpersoner för övriga kurser): Albanska | Bulgariska | Estniska | Finska | Franska | Italienska | Katalanska | Polska | Ryska | Samiska | Serbiska/Kroatiska/Bosniska | Spanska | Tyska | Ungerska | - men läs gärna "Viktigt att veta" först!

Viktigt att veta

Tacka ja

När du fått ditt 1:a antagningsbesked måste du tacka ja för att behålla din plats. Information om hur du går tillväga hittar du på ditt antagningsbesked och på www.antagning.se. Ditt svar ska ha inkommit senast det datum som anges på antagningsbeskedet.

Registrering

När du fått ditt 2:a antagningsbesked måste du även registrera dig på de kurser du antagits till. Detta gör du genom att först gå in på www.uu.se/student, där du aktiverar ditt studentkonto, och sedan går du vidare till Ladok, där du registrerar dig på din kurs. Webbregistreringen i Ladok är öppen 15 december - 12 januari.
    Du kan även registrera dig manuellt efter detta datum i samband med ämnesinformationen (tid och plats nedan) eller genom att mejla till info@moderna.uu.se.
   Om du varken registrerar dig via Studentportalen eller manuellt senast vid ämnesinformationen förlorar du din plats på kursen till en reserv, såvida du inte meddelat oss att du vill behålla platsen.
   Om du är efterantagen, var god kontakta institutionens studievägledare så hjälper vi dig med registreringen.

Reservantagna

Du som är reservantagen kan inte registreras förrän vi på institutionen har kontaktat dig. Vi kontaktar de reservantagna som kan bli antagna till kursen i en bestämd turordning enligt universitetes riktlinjer. Först efter att vi har erbjudit dig platsen och du har bekräftat att du önskar registreras på kursen kan vi hjälpa dig med registreringen. Vi erbjuder inga platser till reservantagna i samband med ämnesinformationen.

Ämnesinformation

Vissa kurser har ett särskilt tillfälle kallat ämnesinformation (tid och plats nedan) där du får information om din kurs. På vissa kurser kan även gruppindelning ske vid detta tillfälle. Har du inte redan registrerat dig via Ladok kan du också registrera dig vid detta tillfälle.  

Om du inte har sökt någon kurs

Om du inte har sökt någon kurs men är intresserad av restplatser kan du söka till åtskilliga av våra kurser via www.antagning.se även efter sista ansökningsdatum; inför VT 2022 öppnas antagningen för sen anmälan den 15 december.
   Observera att platsgaranti bara gäller när man söker en kurs före sista ansökningsdatum - inte vid sen anmälan!
 Tid och plats för ämnesinformation / registrering
 

Albanska

Albanska A1 (IT-distans)   
Modersmålslärarutbildnig: Albanska (IT-distans)

Vid frågor kontakta ämnessamordnare Entela Tabaku Sörman (entela.sorman@moderna.uu.se).
 


 
Bulgariska

Bulgariska I (IT-distans)
Bulgariska B (IT-distans)
Bulgariska C1 (IT-distans)

Bulgarienkunskap (IT-distans)

Vid frågor kontakta ämnessamordnare Daniela Assenova (Daniela.Assenova@moderna.uu.se).
 Estniska

Estniska A (IT-distans)
Estniska B (IT-distans)
Estniska C1/C2 (IT-distans)
Estlandskunskap I/II (IT-distans)
Estniskans grunder (IT-distans)

Vid frågor kontakta Virve Raag (Virve.Raag@moderna.uu.se).
 Finska

Finska I/II (IT-distans)
Finska A1/A2 (IT-distans)
Finska B (IT-distans)
Finska B: Skriftlig färdighetsträning (IT-distans)

Finska B: Muntlig färdighetsträning (IT-distans)
Finska C1/C2 (IT-distans)
Finlandskunskap (IT-distans)
Finsk migrantlitteratur (IT-distans)

Vid frågor kontakta ämnessamordnare Riitta-Liisa Valijärvi (riitta-liisa.valijarvi@moderna.uu.se).

 Finsk-ugriska språk
 


Finsk-ugriska språk D1/D2
Finsk-ugriska språk E

Vid frågor kontakta Rogier Blokland (Rogier.Blokland@moderna.uu.se).
 


Franska

Franska A1

Ämnesinformation och upprop äger rum måndagen den 30 augusti kl 14.15 på Internet (Zoom): https://uu-se.zoom.us/j/66112329068 

OBS! Även om det är beslutat att universitetet officiellt återgår till campusundervisning inför terminsstarten HT 2021 finns det ändå risk för att vi p g a coronapandemin med kort varsel kan behöva ställa om till ytterligare en tid med digital undervisning. Håll dig därför uppdaterad om vad som händer - se ändringar på denna sida och på kursens schema)!


Franska B1
Franska B3
Franska B20

Ämnesinformation och upprop äger rum tisdagen den 31 augusti kl 14.15 på Internet (Zoom): https://uu-se.zoom.us/j/66112329068

OBS! Även om det är beslutat att universitetet officiellt återgår till campusundervisning inför terminsstarten HT 2021 finns det ändå risk för att vi p g a coronapandemin med kort varsel kan behöva ställa om till ytterligare en tid med digital undervisning. Håll dig därför uppdaterad om vad som händer - se ändringar på denna sida och på kursens schema)!Franska C1
Franska C3
Franska C
, självständigt arbete
Franska C, skriftlig språkfärdighet
Fransk litteraturvetenskaplig teori och metod
Fransk språkvetenskap II
Franska språket och litteraturen under medeltiden
Franska D1
Franska D2
Franska D3
Franska D11
Franska D,
självständigt arbete
Franska E

Ämnesinformation och upprop äger rum tisdagen den 31 augusti kl 10.15 på Internet (Zoom): https://uu-se.zoom.us/j/66112329068 

OBS! Även om det är beslutat att universitetet officiellt återgår till campusundervisning inför terminsstarten HT 2021 finns det ändå risk för att vi p g a coronapandemin med kort varsel kan behöva ställa om till ytterligare en tid med digital undervisning. Håll dig därför uppdaterad om vad som händer - se ändringar på denna sida och på kursens schema)!
 


Introduktionskurs i franska A11
Praktisk franska
Franska för TekNat


Ämnesinformation och upprop äger rum i samband med första undervisningstillfället, se schema på https://www.moderna.uu.se/student/scheman/ .

OBS! Även om det är beslutat att universitetet officiellt återgår till campusundervisning inför terminsstarten HT 2021 finns det ändå risk för att vi p g a coronapandemin med kort varsel kan behöva ställa om till ytterligare en tid med digital undervisning. Håll dig därför uppdaterad om vad som händer - se ändringar på denna sida och på kursens schema)!Italienska


Introduktionskurs i italienska A11

Ämnesinformation och upprop äger rum i samband med första undervisningstillfället, se schema på https://www.moderna.uu.se/student/scheman/ .

OBS! Även om det är beslutat att universitetet officiellt återgår till campusundervisning inför terminsstarten HT 2021 finns det ändå risk för att vi p g a coronapandemin med kort varsel kan behöva ställa om till ytterligare en tid med digital undervisning. Håll dig därför uppdaterad om vad som händer - se ändringar på denna sida och på kursens schema)!Italienska A1

Ämnesinformation och upprop äger rum måndagen den 30 augusti kl 13.15 i sal 7-0016. 

OBS! Även om det är beslutat att universitetet officiellt återgår till campusundervisning inför terminsstarten HT 2021 finns det ändå risk för att vi p g a coronapandemin med kort varsel kan behöva ställa om till ytterligare en tid med digital undervisning. Håll dig därför uppdaterad om vad som händer - se ändringar på denna sida och på kursens schema)!
 


Italienska C

Ämnesinformation och upprop äger rum i samband med första undervisningstillfället, se schema på https://www.moderna.uu.se/student/scheman/ .

OBS! Även om det är beslutat att universitetet officiellt återgår till campusundervisning inför terminsstarten HT 2021 finns det ändå risk för att vi p g a coronapandemin med kort varsel kan behöva ställa om till ytterligare en tid med digital undervisning. Håll dig därför uppdaterad om vad som händer - se ändringar på denna sida och på kursens schema)!

Katalanska

Katalanska A11

Ämnesinformation och upprop äger rum i samband med första undervisningstillfället, se schema på https://www.moderna.uu.se/student/scheman/ .

OBS! Även om det är beslutat att universitetet officiellt återgår till campusundervisning inför terminsstarten HT 2021 finns det ändå risk för att vi p g a coronapandemin med kort varsel kan behöva ställa om till ytterligare en tid med digital undervisning. Håll dig därför uppdaterad om vad som händer - se ändringar på denna sida och på kursens schema)!

Vid frågor kontakta Dan Nosell (dan.nosell@moderna.uu.se).Polska

Polska I/II (IT-distans)
Polska B (IT-distans)
Polska C (IT-distans)
Polska D (IT-distans)
Polska E1/E2 (IT-distans)

Polenkunskap (IT-distans)
Polsk litteraturhistoria (IT-distans)
Modersmålslärarutbildning: Polska (IT-distans)

Vid frågor kontakta Magdalena Slyk (Magdalena.Slyk@moderna.uu.se).

 Ryska

Ryska för Rysslandsexperter 1 (5RY045) inom Masterprogram i ryska språket i internationella relationer (HRY2M).

Ämnesinformation och upprop äger rum måndagen den 30 augusti kl 10.15-12.00 i sal 6-K1031. Därefter har ni information tillsammans med Ryska A om era gemensamma delkurser kl 13.15-15.00 i sal 7-0043. OBS annan lokal än den som tidigare angivits!

OBS! Även om det är beslutat att universitetet officiellt återgår till campusundervisning inför terminsstarten HT 2021 finns det ändå risk för att vi p g a coronapandemin med kort varsel kan behöva ställa om till ytterligare en tid med digital undervisning. Håll dig därför uppdaterad om vad som händer - se ändringar på denna sida och på kursens schema)!


Ryska A  

Ämnesinformation och upprop äger rum måndagen den 30 augusti kl 13.15-15.00 i sal 7-0043. OBS annan lokal än den som tidigare angivits!

OBS! Även om det är beslutat att universitetet officiellt återgår till campusundervisning inför terminsstarten HT 2021 finns det ändå risk för att vi p g a coronapandemin med kort varsel kan behöva ställa om till ytterligare en tid med digital undervisning. Håll dig därför uppdaterad om vad som händer - se ändringar på denna sida och på kursens schema)!


Muntlig kommunikation
Rysk litteraturhistoria I (samläses med Ryska B)
Rysslands historia, kultur och samhällsliv
Ryska språkets framväxt
Ryska B
Ryska C
Ryska C 111
Ryska C 112
Ryska D1
Ryska D2 (distans)
Examensarbete i slaviska språk E (distans)
Examensarbete i slaviska språk F
Rysk text (distans)


Ämnesinformation och upprop sker i samband med första undervisningstillfället - se schema på https://www.moderna.uu.se/student/scheman/ .

OBS! Även om det är beslutat att universitetet officiellt återgår till campusundervisning inför terminsstarten HT 2021 finns det ändå risk för att vi p g a coronapandemin med kort varsel kan behöva ställa om till ytterligare en tid med digital undervisning. Håll dig därför uppdaterad om vad som händer - se ändringar på denna sida och på kursens schema)!

Vid frågor kontakta ämnessamordnare Karine Åkerman Sarkisian (Karine.Akerman_Sarkisian@moderna.uu.se).


Masterprogram i ryska språket i internationella relationer

Vid frågor kontakta maria.engstrom@moderna.uu.seSamiskaNordsamiska A1/A2 (IT-distans)
Nordsamiska B (IT-distans)

Sydsamiska B (IT-distans)
Samiska C (IT-distans)
Samisk kultur och samiskt samhälle (IT-distans)
Samisk kultur och samiskt samhälle II (IT-distans)

Vid frågor kontakta ämnessamordnare Torbjörn Söder (Torbjorn.Soder@moderna.uu.se).
 Serbiska/ Kroatiska/Bosniska


Serbiska/Kroatiska/Bosniska I/II (IT-distans)
Serbiska/Kroatiska/Bosniska B (IT-distans)
Serbiska/Kroatiska/Bosniska C (IT-distans)
Serbiska/Kroatiska/Bosniska D (IT-distans)
Modersmålslärarutbildning: Serbiska/Kroatiska/Bosnisna (IT-distans)

Vid frågor kontakta Jelena Spasenic (Jelena.Spasenic@moderna.uu.se).
 Spanska


Spanska A

Ämnesinformation och upprop äger rum måndagen den 30 augusti kl 10.15 i sal 7-0043.

OBS! Även om det är beslutat att universitetet officiellt återgår till campusundervisning inför terminsstarten HT 2021 finns det ändå risk för att vi p g a coronapandemin med kort varsel kan behöva ställa om till ytterligare en tid med digital undervisning. Håll dig därför uppdaterad om vad som händer - se ändringar på denna sida och på kursens schema)!Spanska B
Spanska B20
Spanska B, skriftlig språkfärdighet II
Spanska B, spanskspråkig nutida litteratur
Spanska B, språkvetenskap I
 

Ämnesinformation och upprop äger rum måndagen den 30 augusti kl 12.15 i sal 16-1058.

OBS! Även om det är beslutat att universitetet officiellt återgår till campusundervisning inför terminsstarten HT 2021 finns det ändå risk för att vi p g a coronapandemin med kort varsel kan behöva ställa om till ytterligare en tid med digital undervisning. Håll dig därför uppdaterad om vad som händer - se ändringar på denna sida och på kursens schema)!Spanska C
Spanska C3
Spanska C, litteraturvetenskap I
Spanska C, självständigt arbete
Spanska C, akademisk spanska
Spanska D1
Spanska D2
Spanska D3
Spanska E

Ämnesinformation och upprop äger rum tisdagen den 31 augusti kl 13.15 på Internet (Zoom): https://uu-se.zoom.us/j/7919146049.

OBS! Nytt datum och ny plats (flytt till Zoom)! Som framgår av schemat är ämnesinformationen inte det första passet på C-kursen, utan det ligger en lektion på måndagen och en på tisdagen före ämnesinformationen. 


Spanska A13

Ämnesinformation och upprop sker i samband med första undervisningstillfället - se schema på https://www.moderna.uu.se/student/scheman/ .

OBS! Även om det är beslutat att universitetet officiellt återgår till campusundervisning inför terminsstarten HT 2021 finns det ändå risk för att vi p g a coronapandemin med kort varsel kan behöva ställa om till ytterligare en tid med digital undervisning. Håll dig därför uppdaterad om vad som händer - se ändringar på denna sida och på kursens schema)!Tyska

Introduktionskurs I i tyska

Ämnesinformation och upprop äger rum i samband med första undervisningstillfället - se schema på https://www.moderna.uu.se/student/scheman/ .

OBS! Även om det är beslutat att universitetet officiellt återgår till campusundervisning inför terminsstarten HT 2021 finns det ändå risk för att vi p g a coronapandemin med kort varsel kan behöva ställa om till ytterligare en tid med digital undervisning. Håll dig därför uppdaterad om vad som händer - se ändringar på denna sida och på kursens schema)!


Praktisk tyska I

Ämnesinformation och upprop äger rum måndagen den 6 september kl 14.00-14.30 på Internet (Zoom): https://uu-se.zoom.us/j/63165945349 Observera att platsen har ändrats från fysisk lokal på campus till Zoom!

OBS! På schemat för Praktisk tyska I finns fem föreläsningar i Grammatisk terminologi utlagda, varav två redan före ämnesinformationstillfället. Dessa föreläsningar är helt frivilliga för studenter på Praktisk tyska I - de ingår inte i kursens kursplan och ger inga poäng.

OBS! Även om det är beslutat att universitetet officiellt återgår till campusundervisning inför terminsstarten HT 2021 finns det ändå risk för att vi p g a coronapandemin med kort varsel kan behöva ställa om till ytterligare en tid med digital undervisning. Håll dig därför uppdaterad om vad som händer - se ändringar på denna sida och på kursens schema)!


Från Franz Kafka till Elfriede Jelinek. Modern tyskspråkig litteratur

Ämnesinformation och upprop äger rum i samband med första undervisningstillfället, se schema på https://www.moderna.uu.se/student/scheman/

OBS! Även om det är beslutat att universitetet officiellt återgår till campusundervisning inför terminsstarten HT 2021 finns det ändå risk för att vi p g a coronapandemin med kort varsel kan behöva ställa om till ytterligare en tid med digital undervisning. Håll dig därför uppdaterad om vad som händer - se ändringar på denna sida och på kursens schema)!


Tyska A1

Ämnesinformation och upprop äger rum fredagen den 3 september kl 13.15 i sal 16-0042.

OBS! Även om det är beslutat att universitetet officiellt återgår till campusundervisning inför terminsstarten HT 2021 finns det ändå risk för att vi p g a coronapandemin med kort varsel kan behöva ställa om till ytterligare en tid med digital undervisning. Håll dig därför uppdaterad om vad som händer - se ändringar på denna sida och på kursens schema)!


Tyska B1
Tyska B5
Inte bara Goethe. Tysk litteratur och litteraturhistoria

Ämnesinformation och upprop äger rum tisdagen den 31 augusti kl 16.00-16.15 i sal 7-0016. 

OBS! Även om det är beslutat att universitetet officiellt återgår till campusundervisning inför terminsstarten HT 2021 finns det ändå risk för att vi p g a coronapandemin med kort varsel kan behöva ställa om till ytterligare en tid med digital undervisning. Håll dig därför uppdaterad om vad som händer - se ändringar på denna sida och på kursens schema)!


Tyska C1

Ämnesinformation och upprop äger rum onsdagen den 1 september kl 12.00-12.15 i sal 16-3062.

OBS! Även om det är beslutat att universitetet officiellt återgår till campusundervisning inför terminsstarten HT 2021 finns det ändå risk för att vi p g a coronapandemin med kort varsel kan behöva ställa om till ytterligare en tid med digital undervisning. Håll dig därför uppdaterad om vad som händer - se ändringar på denna sida och på kursens schema)!Tyska D1
Tyska D2
Tyska D5

Tyska D: Temakurs i tysk språkvetenskap - historiska aspekter


Ämnesinformation och upprop äger rum torsdagen den 2 september kl 14.00-14.15 på Internet (Zoom). Länk kommer att publiceras här senare. (Tidigare angavs här en lokal för ämnesinformationen, men informationen blir nu istället på nätet.)

OBS! Alla kurser inom D-nivån i tyska kommer att ges via Zoom under hela höstterminen.Tyska D: Temakurs i tysk språkvetenskap - aktuella aspekter
Tyska D: Tyskspråkig litteratur och kultur efter 2000
Tyska D: Litteratur och offentlighet

Tyska D: Självständigt arbete

Ämnesinformation och upprop äger rum i samband med första undervisningstillfället, se schema på  https://www.moderna.uu.se/student/scheman/ 

OBS! Alla kurser inom D-nivån i tyska kommer att ges via Zoom under hela höstterminen.Ungerska

Vid frågor kontakta ämnessamordnare Gábor Tillinger (Gabor.Tillinger@moderna.uu.se).

Senast uppdaterad: 2021-10-15