Tillgodoräkning av del av kurs

Institutionen kan göra tillgodoräknanden på delkursnivå. Om du har betyg från en kurs som institutionen bedömer motsvarar en delkurs inom den kurs du läser, kan du ansöka om att få delkursen tillgodoräknad. 

Vad kan du få tillgodoräknat?
Kanske har du läst en kurs här vid Moderna språk som både finns som en liten fristående kurs och som delkurs inom en större kurs. Om du har läst den mindre, fristående kursen (t ex Finska I 7,5 hp, Inte bara Goethe 7,5 hp eller Akademisk spanska 7,5 hp) och sedan går vidare med att läsa den större kurs där den mindre kursen ingår som en delkurs (i dessa exempel Finska A1 15 hp, Tyska B1 30 hp resp. Spanska C 30 hp) behöver du få den delkurs du redan läst som fristående kurs tillgodoräknad inom den större kursen för att du ska få ihop till ett helkursbetyg på denna. Då är det enkelt och oproblematiskt - det är bara att fylla i blanketten, så lägger vi in tillgodoräknandet.

I andra fall kan det vara mera komplicerat att få en delkurs tillgodoräknad, t ex när du har läst kursen vid något annat lärosäte, eller när det gäller tillgodoräknanden från gamla versioner av våra kurser, där dåtidens delkurser inte såg ut som dagens. Då måste vi ofta utreda grundligt, t ex med hjälp av kursplaner, om kurserna verkligen motsvarar varandra, och det går kanske inte alltid att tillgodoräkna. I sådana fall kan det vara en god idé att rådgöra med vår studievägledare innan du fyller i blanketten.

Ansökan
Du ansöker om tillgodoräknande på en särskild blankett. Blanketten finns här. Om det är flera delkurser du vill ha tillgodoräknade behöver du inte fylla i en ny blankett för varje delkurs, utan du kan använda samma blankett för alla. För kurser som du läst vid andra lärosäten är vi tacksamma om du bifogar kursplanen.

Hel kurs
Observera att de tillgodoräknanden som görs av institutionen bara är tillgodoräknanden av delkurser inom en större kurs. Om du har läst en hel kurs (t ex en hel A-kurs) vid ett annat lärosäte och vill få med den i din examen från Uppsala universitet är det ett ärende för examensenheten.

Kontakt
Har du frågor eller funderingar kring tillgodoräknanden är du välkommen att kontakta vår studievägledare, studievagledare@moderna.uu.se.

Senast uppdaterad: 2023-10-27