Antagning, behörighet och registrering

Antagen med villkor

Behörighetskraven för fortsättningskurser innebär att du måste ha slutfört föregående kurs för att kunna läsa vidare. Om du antas med villkor måste du när kursen börjar visa att du är behörig att gå den. Om du blir antagen till ditt förstahandsval med villkor så stryks lägre prioriterade sökalternativ. Om Du inte uppfyller villkoren när kursen börjar, kan du alltså stå utan studieplats. Sök därför bara kurser som du räknar med att kunna uppfylla förkunskapskraven för.

Registrering

Läs om registrering och ämnesinformation på sidan Terminsstart!

Avregistrering/Omregistrering

Om du avbryter dina studier ska du meddela detta till kursexpeditionen eller till kursläraren för att bli avregistrerad - helst så snart som möjligt. Har du avregistrerat dig kan du söka kursen på nytt till någon annan termin (på vanligt sätt via www.antagning.se).

Avregistrering måste göras inom en treveckorsperiod efter kursstart. Efter tre veckor kan man istället anmäla avbrott på kursen. Då går det inte att söka kursen på nytt - däremot kan du omregistrera dig en annan termin, men omregistrering kan bara ske i mån av plats; alla som sökt kursen för första gången har förtur framför tidigare terminers studenter som önskar bli omregistrerade.

Sen anmälan

-

Reserver

-

Platsgaranti

-

Var hittar man behörighetskraven?

-

Fortsättning till B-C-D-E-nivå/avancerad nivå

För att bespara dig en obehaglig överraskning i slutet av terminen vill vi påpeka (vilket också framgår av kursplanerna) att du vid övergång från en nivå till nästa (från A till B, B till C, C till D, D till E) måste uppfylla förkunskapskraven. Detta gäller naturligtvis också studier inom programmen. Observera att om du blir antagen till ditt förstahandsval med villkor så stryks du från lägre prioriterade alternativ. Om du inte uppfyller villkoren vid registreringstillfället, kan du alltså när terminen börjar stå helt utan plats. Sök därför bara kurser som du räknar med att kunna uppfylla förkunskapskraven till.