Tyska

Tyska är det största språket inom Europeiska unionen och talas av ungefär 100 miljoner människor i Tyskland, Österrike, Schweiz och många andra länder. Om du väljer att studera tyska vid Uppsala universitet får du en gedigen utbildning på vetenskaplig grund, som ger dig kunskaper om språket, litteraturen och kulturen i de tyskspråkiga länderna, inklusive goda praktiska språkfärdigheter. Med kunskaper i tyska kan du avsevärt förbättra dina chanser på arbetsmarknaden – inte minst med tanke på att Tyskland är Sveriges främsta handelspartner.  

Undervisning i tyska har funnits vid Uppsala universitet sedan 1600-talet. Idag går undervisningen hand i hand med vår breda och varierade forskning; de flesta lärare är också forskare. Vi har ett omfattande kursutbud från nybörjar- till doktorandnivå. I början ligger fokus på muntlig och skriftlig språkfärdighet, men du får också analysera skönlitteratur och studera de tyskspråkiga länderna ur ett kulturvetenskapligt perspektiv. På högre nivåer blir det vetenskapliga mera framträdande: Du läser språk- och litteraturvetenskapliga kurser och skriver examensarbeten där du själv forskar kring spännande frågeställningar.

Medarbetare

Kurser

Kurser i tyska ges på grund- och avancerad nivå, samt på forskarnivå. Vi erbjuder dels nybörjarundervisning (Introduktionskurs I och II), dels kurser som bygger på att man redan läst tyska på gymnasiet (om du inte har det kan du pröva dina kunskaper i språket för att bli behörig eller läsa introkurserna): Baskursen Tyska A1 kan läsas på både hel- och halvfart och dessutom på plats i Tyskland (Freiburg); samma sak gäller för Tyska B1.

Som ett mindre omfattande alternativ till A-kursen kan du läsa Praktisk tyska I och II. Även på B-nivå finns ett mindre alternativ: Tyska för arbetslivet B4. Många delkurser inom A-, B- och D-kurserna kan även läsas som fristående 7,5 hp-kurser, t ex. Från Franz Kafka till Elfriede Jelinek på A-nivå eller Tyskspråkig litteratur och kultur efter 2000 på D-nivå.

Grund- och avancerad nivå

Tyska

Kontakta

Kontakta i första hand vår studievägledare, i andra hand ämnessamordnare:

Läs tyska i Tyskland!

Missa inte att du även kan läsa Uppsala universitets A- och B-kurser i tyska på plats i Tyskland!

Sedan 2001 har institutionen i egen regi bedrivit utbildning i tyska i Freiburg i Tyskland.

  • Fördelen med att läsa tyska i Tyskland via Uppsala universitet är uppenbar: Du befinner dig i Tyskland och har språket och kulturen runt omkring dig hela tiden, men du är student på en kurs som ges av ett svenskt universitet, så du får direkt svenska högskolepoäng för dina studier.
  • På höstterminen kan du läsa Tyska A1 i Freiburg och på vårterminen Tyska B1. Kurserna i Freiburg följer samma kursplaner som motsvarande kurser i Uppsala, men t ex kurslitteraturen kan variera något.
  • Du har både tyska lärare och lärare från institutionen i Uppsala.
  • Undervisningen äger rum i vår egen lokal centralt i Freiburg

Läs mer om våra kurser i Freiburg!

Har du frågor? Kontakta vår ämnessamordnare i tyska, Michael Prinz!
 

Senast uppdaterad: 2023-08-17